PRACUJĄC NA TACHOSPEEDZIE KOMPLEKSOWO ROZLICZYSZ CZAS PRACY KIEROWCY, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • odczytasz i zarchiwizujesz pliki z karty kierowcy oraz tachografu
 • zapewnisz sobie 100% zgodność z Rozporządzeniem nr 561/2006 i AETR
 • spełnisz wymagania Loi Macron i MiLog oraz wielu innych ustaw o płacach minimalnych
 • przygotujesz się do kontroli PIP i ITD
 • sporządzisz ewidencję czasu pracy kierowców wg składników wynagrodzenia takich jak: praca w normie, przestój, godziny nocne, dyżury, nadgodziny czy godziny niedzielno-świąteczne, delegacje i diety
 • wyliczysz wynagrodzenie do kwoty brutto na podstawie danych ewidencji
 • oszczędzisz czas pracy, nawet 6,5h tygodniowo na rozliczenie jednego kierowcy

 

 

TACHOSPEED jest jednym z najlepszych dostępnych na rynku programów, służącym do prowadzenia ewidencji i analizy czasu pracy kierowców w firmie transportowej. To rozbudowane oprogramowanie pozwala na automatyczne odczytanie czasu jazdy, odpoczynku i przerwy, a także dyżuru z zaimportowanych plików cyfrowych. Dane pobierane z wykresówek/kart kierowców, a następnie poddane automatycznej analizie, mogą posłużyć do stworzenia raportów dla Państwowej Inspekcji Pracy, rozliczyć kierowców z czasu jazdy i w razie konieczności wygenerować stosowne upomnienia za powstałe naruszenia. Program służy również do archiwizowania danych pobranych z kart i tachografów oraz zeskanowanych tarczek w formie cyfrowej, co ułatwia późniejsze przetwarzanie i analizę na różnych płaszczyznach, a w konsekwencji, tworzenie szczegółowych raportów związanych z czasem pracy kierowców. Tachospeed posiada również funkcję filtrowania i sortowania dostępnych danych co usprawnia pracę. 

FUNKCJE PROGRAMU TACHOSPEED w wersji dla tachografów cyfrowych oraz analogowych

 • archiwizacja danych zebranych z kart kierowców i tachografów z jednoczesną możliwością podglądu i analizy 
 • archiwizacja zeskanowanych wykresówek z możliwością przeglądania oraz analizy
 • funkcja edycji danych zapisanych na wykresówce
 • automatyczne weryfikowanie podpisów cyfrowych, które generowane są przez karty kierowców i tachografy
 • precyzyjny podgląd ilości przejechanych przez danego kierowcę kilometrów, jak również podgląd czasu jego pracy
 • obsługa dodatkowych czynności, w tym urlopów, czy chorób
 • automatyczne rozpoznanie jazdy w załodze
 • tworzenie raportów kontrolnym zgodnie z Umową AETR
 • tworzenie raportów kontrolnych zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006
 • tworzenie raportów przebiegu pojazdu
 • tworzenie raportów kontrolnych zawierających wykroczenia zgodnie z taryfikatorem
 • automatyczne przypominanie o wygaśnięciu badań technicznych pojazdów, certyfikatów, ubezpieczeń, jak również ważności badań lekarskich i psychotechnicznych, kart kierowców oraz ich kwalifikacji zawodowych
 • tworzenie gotowych do podpisu zaświadczeń:
– zaświadczenie o działalności według Rozporządzenia WE nr 561/2006 lub AETR
– karta ewidencyjna pojazdów
– karta informacyjna kierowcy
– oświadczenie potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę ustawowych wymagań
 • konfrontowanie danych z karty kierowcy i tachografu
 • opcja obliczenia średniego zużycia paliw 
 

ROZSZERZONY MODUŁ KONTROLNY (opcja)

Umożliwia przeprowadzenie wszechstronnej kontroli pod kątem przepisów ITD

Do dyspozycji użytkownika został oddany edytor, za pomocą którego można elastycznie zmieniać zapis aktywności podlegający analizie (wprowadzać tolerancje, oznaczać błędy selektora). Dodatkowo, indywidualnie dla każdego kontrolowanego kierowcy, można stosować dowolną z używanych obecnie interpretacji przepisów. Sam raport zawiera o wiele więcej informacji, w porównaniu z uproszczonym modułem kontrolnym, zarówno w warstwie graficznej, jak i tekstowej.
Funkcje rozszerzonego modułu kontrolnego:

 •     edycja błędów selektora tachografu;
 •     3 sposoby identyfikacji naruszeń jazdy bez przerwy;
 •     implementacja wszystkich interpretacji GITD;
 •     pełna graficzna reprezentacja sposobu identyfikacji naruszeń;
 •     możliwość generowania raportu protokołu kontroli z poziomu programu;
 •     możliwość skanowania 500 tarcz na godzinę.